Salesforce

Registered consulting partner

Jsme oficiálním partnerem Salesforce nejen pro Českou republiku. Nastavujeme systém na míru na základě úvodní analýzy a konkrétních požadavků zákazníka. Platformu implementujeme a propojujeme s jinými systémy. Školíme uživatele a poskytujeme následnou podporu. Vytváříme ideální řešení pro každou firmu.

Více o implementaci Salesforce a integraci s jinými platformami najdete přímo na webu produktu: www.bestcrm.cz.

Neocenitelnou výhodou platformy Salesforce je vlastní „ekosystém“ zahrnující více než 2000 integrovaných aplikací. Další z výhod je přehledná licenční politika, která nabízí možnost využívat jednu a tutéž licenci pro tablet, chytrý telefon či PC. Navíc odpadá nutnost stahování upgradů a nových verzí. To vše probíhá díky cloudovému řešení na pozadí.

Implementace

Implementace platformy Salesforce zahrnuje pět základních fází:

 • Prezentace systému a konzultační služby
  • Úvodní analýza s cílem získat základní údaje o organizaci zákazníka a definovat požadavky týkající se licencí, tj. počet koncových uživatelů, platformy používané zákazníkem, objem dat, která bude nutno importovat do systému atd.)
  • Vytvoření projektového týmu
  • Naplánování nákupu licencí a realizaci implementace platformy Salesforce
 • Analýza obchodních procesů
  • Analýza procesů obchodního oddělení
  • Definování skutečných potřeb zákazníka ve spolupráci s jeho obchodníky a obchodními zástupci
  • Definování přesných potřeb na základě provedené analýzy
  • Návrh variant řešení
  • Podpora zákazníka při výběru optimálního řešení
 • Nastavení systému na míru
  • Zprostředkování nákupu licencí pro koncové uživatele zákazníka
  • Nastavení systému na míru v souladu s definovanými potřebami zákazníka
  • Průběžná revize a dodatečné úpravy na základě připomínek zákazníka
  • Očištění stávajících dat zákazníka
  • Import dat ze stávající platformy do systému Salesforce
  • Vytvoření prvotních sestav a dashboardů
  • Potenciální propojení systému Salesforce s jinými systémy zákazníka
 • Následná podpora a další vývoj
  • Zaškolení koncových uživatelů
  • Uživatelská příručka
  • Řešení požadavků uživatelů, které vyplynou z užívání systému Salesforce
  • Vzdálená administrace systému Salesforce
  • Návrhy na rozšíření stávajícího řešení
  • Doporučení ohledně potenciálně užitečných aplikací
 • Individuální školení na základě potřeb a požadavků

Zjistit více

Integrace

Potřeba integrace může vzniknout ve firmě, která potřebuje kvalitní systém pro správu dat, vnitropodnikovou sociální síť nebo špičkové manažerské sestavy. Dalším z důvodů, proč může firma uvažovat o integraci, je potřeba integrace mezi zaměstnanci, produkty, partnery a zákazníky nebo integrace mezi nesourodými zařízeními – PC, tablety, mobilními zařízeními.

Také situace, kdy je firma závislá na jednom či více systémech pro správu procesů nebo dat, jejichž rozšiřování s cílem dosáhnout potřebné funkčnosti by bylo finančně neúnosné, obtížně realizovatelné z technického hlediska nebo jinak problematické, může být důvodem, proč by firma měla uvažovat o integraci. Fungující spolupráce mezi systémy, zařízeními nebo zaměstnanci totiž může být zásadním faktorem, který podpoří pozitivní hospodářské výsledky firmy.

CRM systém Salesforce zahrnuje špičkové funkce počínaje základní evidencí a správou dat, přes interní sociální síť Chatter až po efektivní vytváření špičkových manažerských sestav a dashboardů. Integrace stávajících systémů firmy s CRM systémem Salesforce nabízí možnost vytěžit ze všech systémů to nejlepší, co nabízejí.

Zjistit více

Migrace dat

 • Migrace dat do systému Saleforce je příležitostí pro konsolidaci a zabezpečení privátních dat společnosti
 • Umíme migrovat data z prakticky jakéhokoli zdroje do systému Salesforce (obousměrně)
 • Jsme schopni vyvinout řešení pro bezproblémový přenos vašich dat do cloudového systému bez ohledu na aktuálně používané řešení pro ukládání dat
 • Součástí služeb je také nezbytná podpora a konzultace

Zjistit více

Konzultace

Konzultace je první fází implementace. Naši specialisté se zaměří na zjištění příležitostí ke zjednodušení a zpřehlednění vašich obchodních i jiných procesů. Na základě podrobné analýzy bude určena optimální verze systému Salesforce pro vaše potřeby. Konzultace probíhá ve spolupráci s Vašimi koncovými uživateli, kteří jsou vlastníky jedinečných informací umožňujících dojít ke správnému rozhodnutí.

Zjistit více

Přizpůsobení

Nabízíme přizpůsobení systému Salesforce na míru vašim jedinečným potřebám. Díky přizpůsobení budete schopni maximálně využívat výhody systému Salesforce v souladu s vašimi požadavky.

Zjistit více

Školení

Poskytujeme školení uživatelů systému Salesforce - práce se systémem, zakládání kontaktů, firem, sledování aktivit, správa kampaní, editace karet, využívání Chatteru a další funkce.

Zjistit více

Podpora

Poskytujeme služby v oblasti poimplementační podpory systému, která zajistí schopnost systému pružně reagovat na změny v rámci vaší společnosti a na změny na trhu.

Zjistit více

Řízení změn

Nabízíme služby v oblasti řízení změn (Change Management) pro systém Salesforce.

Zjistit více