Detail školení „AS/400 - Školení pro databázové analytiky“

27 500 

Na dotaz

dnů

Anotace

Kombinace úvodního školení do IBM Power Systems (AS/400) a SQL/400 dotazování, práce s daty a základy administrace.

Účastníci

Programátoři, správci databází, analytici a další pokročilí uživatelé.

Předpoklady

Zkušenosti s výpočetní technikou, znalost základních pojmů a práce na platformě IBM Power Systems (AS/400)

Obsah

Objektová architektura systému IBM i

 • Knihovny
 • Objekty
 • Vlastnosti
 • Manipulace

Databáze

 • Struktura
 • Popisy
 • Prostředky pro manipulaci a dotazování

Nativní vývojové prostředí

 • Utility

Bezpečnost z hlediska aplikací

 • Profily
 • Skupinové profily
 • Autorizační listy
 • Doporučení

Praktický příklad demonstrovaný na jednoduché aplikaci

Úvod

 • Historie SQL
 • iSeries a operační systém OS/400
  • Úvod
  • Pojmy
 • Relační databáze DB2 na iSeries
  • Úvod
  • Pojmy
  • Datové typy
  • Funkce
 • Interaktivní SQL

Dotazování v SQL

 • Příkaz SELECT
  • Jednoduchý dotaz
   • Klauzule FROM
   • Klauzule WHERE
   • Klauzule ORDER BY
   • Klauzule DISTINCT
  • Poddotazy
   • Nekorelovaný poddotaz
   • Korelovaný poddotaz
   • Poddotaz vracející jedinou hodnotu
   • Poddotaz vracející množinu hodnot
   • Poddotaz pomocí EXISTS
  • Sloupcové funkce
   • Klauzule GROUP BY
   • Klauzule HAVING
  • Tabulkové výrazy
   • NESTED table expression
   • COMMON table expression
  • Dotaz přes více tabulek
   • Spojení WHERE
   • Spojení JOIN
   • Spojení UNION, EXCEPT, INTERSECT
 • Pomocné konstrukce
  • Výraz CASE
  • Přetypování CAST
  • Relative record number RRN

Práce s daty

 • Příkaz INSERT
  • Přímé vložení jednoho řádku
  • Vložení pomocí příkazu SELECT
 • Příkaz UPDATE
  • Jednoduchá aktualizace
  • Aktualizace daty z jiných tabulek
 • Příkaz DELETE
  • Jednoduché rušení řádků
  • Rušení řádků v závislosti na jiných tabulkách

Práce s objekty

 • VIEW - pohled
  • Příkaz CREATE VIEW
  • Příkaz DROP VIEW
  • Použití pohledů
 • TABLE - tabulka
  • Příkaz CREATE TABLE
   • Datové typy
   • Hodnoty NulL
  • Příkaz ALTER TABLE
  • Příkaz DROP TABLE
 • INDEX
  • Příkaz CREATE INDEX
  • Příkaz DROP INDEX
  • Použití indexů

Vázané zpracování

 • Úvod
 • Žurnálování
  • Použití SQL objektů
  • Použití objektů OS/400

Závěr

 • Příklady
  • Společně řešené příklady
  • Samostatně řešené příklady
 • Související problematika
  • Specifika iSeries
 • Diskuze

Objednat Zpět