Detail školení „Java - Základy“

16 500 

Na dotaz

dny

Anotace

Kurz je věnován základům jazyka, které jsou nezbytné pro pochopení dalších, pokročilejších témat. Probíraná látka je procvičována na ucelených příkladech provozovaných ve vývojovém prostředí Eclipse. Účastníci si sami píší příklady podle vzorů v příručce

Účastníci

Kurz je zcela úvodní a je určen zájemcům o programování v jazyku Java. Je určen lidem, kteří znají alespoň jeden jiný programovací jazyk. Nenaučí tedy začátečníka programovat, ale učí programátora používat prostředky jazyka Java.

Předpoklady

Účastník kurzu musí znát alespoň jeden jiný programovací jazyk.

Obsah

 • Obecně o Javě
  • Objekty
  • Třídy, pole, rozhraní
 • První program - výpis na konzolu
 • Čísla a výrazy
 • Co jsou znakové řetězce
  • Zjištění délky řetězce
 • Co jsou pole
  • Deklarace jednorozměrného pole bez inicializace
  • Deklarace jednorozměrného pole s inicializací
  • Vytvoření proměnné typu pole
  • Stanovení délky položky a počtu položek pole
  • Použití polí ve výrazech
  • Vícerozměrná pole
 • Řízení výpočtu
  • Podmínkové příkazy
  • Opakovací příkazy
 • Použití polí
  • Příklad dvojrozměrného pole
  • Příklad trojrozměrného pole
  • Proměna řetězce na znakové pole
  • Proměna znakového pole na řetězec
 • Metody pro manipulaci s řetězci
  • Příklad na použití některých řetězcových metod
  • Příklad na třídu StringBuffer
 • Vytvoření objektů ze třídy
 • Několik tříd v souboru
 • Přetěžování metod
 • Dědičnost a překrývání metod
 • Proces vytváření objektu, inicializace a konstruktor
  • Průběh vytváření objektu (instance)
 • Vnitřní třídy
 • Rozhraní (interface)
 • Odvození dvou tříd z jednoho rozhraní
 • Odvození jedné třídy ze dvou rozhraní
 • Vnitřní třídy jako implementace rozhraní
 • Polymorfismus a zpětné volání (callback)
 • Anonymní vnitřní třída
 • Příklad na vytváření a rušení objektů oken

Součástí kurzu jsou celkem tři příručky, první obsahuje příklady s komentářem, druhá stručný přehled definic jazyka Java a třetí obsahuje dodatečné informace. Kurz probíhá podle první příručky (shora uvedený obsah) v pořadí příkladů s příležitostnými odkazy na přehled definic a dodatky.

Objednat Zpět