Detail školení „AS/400 - Programování v RPG/400 (RPG III) pro pokročilé“

16 500 

Na dotaz

dny

Anotace

Prohloubení znalostí v jazyce RPG III. Kurz obsahuje pokročilá témata, jako např. práci s datovými frontami, commitment control, použití API apod. Jeho součástí jsou komplexní příklady, které jsou již vyřešené. Účastníci programují jen drobnější úlohy.

Účastníci

Programátoři a analytici, pracovníci se zaměřením na Údržbu programového vybavení.

Předpoklady

Znalosti na úrovni kurzu Programování v RPG III. Účastníci by měli být již po určité intenzívní praxi.

Obsah

Úvod

Více o obrazovkových souborech

 • Použití podsouborů v oknech
 • Postupné přidávání záznamů do podsouboru (rozšiřování podsouboru)
 • Periodické zobrazování dat na obrazovce bez zásahu obsluhy
 • Některé užitečné funkce obrazovek a nápověda

Další použití databázových souborů

 • Použití logických souborů
 • Zpracování souboru pozpátku
 • Přístup k souboru podle pořadového čísla
 • Zajištění celistvosti transakcí - COMMITMENT CONTROL
 • ÄŒtení duplicitních klíčů uspořádaných podle liFO
 • Použití příkazů SQL v RPG programu

Spouštění CL příkazů z RPG programu

 • Volání programu QCMDEXC a QCMDCHK
 • Použití příkazu OPNQRYF v RPG programu pro výběr a třídění

Datové oblasti (data AREAS) v RPG a CL

 • Vytvoření a inicializace datové oblasti v CL programu
 • Použití datové oblasti v RPG programu

Datové fronty (data QUEUES) v RPG a CL

 • Vytvoření dvou datových front - FIFO a KEYED

Více o neprocedurálním programování - cyklus RPG

 • Dávková Údržba souborů
 • Získání přehledu o programech a objektech v nich použitých
 • Párování pohledávek a plateb
 • RPG IV - konverze DATA na pravé DATUM

Použití API k získání informací OS

 • Získání informací o Úloze
 • Posílání a zachycování zpráv
 • Uživatelský prostor - User Space
 • Získání informací o konfiguračních objektech
 • Získání informací o zprávách z protokolu Úlohy (JOB LOG)
 • Získání seznamu Úloh

Více o ošetřování mimořádných stavů a zpracování zpráv

 • Metody ošetřování mimořádných stavů v RPG
 • Informační datová struktura souboru (INFDS)
 • Podprogram pro obsluhu stavu souboru (INFSR)
 • Informační struktura stavu programu (PSDS) a podprogram *PSSR
 • Příklad na využití informačních struktur
 • Zachycování zpráv v CL

Objednat Zpět