Detail školení „Java - GUI“

16 500 

Na dotaz

dny

Anotace

Kurz je určen zájemcům o programování v jazyku Java. Nenaučí tedy začátečníka programovat, ale učí programátora používat prostředky jazyka Java.

Účastníci

Kurz je určen lidem, kteří znají alespoň jeden jiný programovací jazyk

Předpoklady

Předpokládá se, že účastníci znají základy jazyka Java

Obsah

 • Úvod
 • Třídy použité v GUI Swing
 • Rozmístění komponent v okně
  • Flow layout-pořadové rozmístění podle řádků a sloupců
  • Border layout - rozmístění podle hranic a světových stran a středu
  • Grid layout - rozmístění v pravidelné mřížce
  • Grid bag layout - složité rozmístění v řádcích a sloupcích
  • Box layout - rozmístění ve sloupcích nebo v řádcích
  • No layout - rozmístění komponent bez správce podle souřadnic
 • Činnost komponent - události a posluchači
 • Událost "akce" tlačítka (ActionEvent)
  • Události uzavření a změny rozměrů okna (WindowEvent a ComponentEvent)
 • Nabídky
  • Nabídky s nabídkovou lištou (JMenuBar, JMenu, JMenultem)
  • Místní nabídky - JPopupMenu, MouseAdapter
 • Práce s textovým polem
  • Událost klávesy-KeyEvent a komponenta JList
  • Volba písma-třída Font
  • Kontrola dat-ActionListener a dialog JOptionPane
  • Kontrola dat-události KeyEvent a FocusEvent
 • Seznam a posuvný panel
 • Rozdělený panel a výběr ze seznamu
 • Tabulka
  • Zobrazení dat standardní tabulkou
  • Tabulka s datovým a sloupcovým modelem a zobrazovačem buněk
  • Tabulka s datovým modelem a editorem buněk
 • Záložkový panel
 • Kopírování a vkládání dat v textovém dokumentu a výběr souborů
  • Třída FilesCopyPaste (JMenuBar, JMenu, JMenultem)
  • Třída ChooseFileOpenSave (JFileChooser)
 • Tabulka JTable a databáze
  • Připojení k databázi
  • Přímá spolupráce tabulky s databází
  • Spolupráce tabulky s databází prostřednictvím pole řádků a sloupců
  • Tabulka nezávislá na druhu zdroje dat
  • Hlavní třída aplikace
  • Třída představující externí zdroj dat z databáze
  • Vyvolání tabulky s hodnotami z databáze
  • Třída představující externí zdroj dat z pole čísel
  • Vyvolání tabulky s hodnotami z pole čísel
  • Rozhraní externího zdroje dat

Objednat Zpět