Detail školení „AS/400 - Programování v RPG IV“

22 000 

Na dotaz

dny

Anotace

Tento kurz je koncipován jako praktický, neseznámí účastníky se všemi možnostmi jazyka. První část kurzu je zaměřena k praktickému procvičování práce s databázovými, tiskovými a obrazovkovými soubory na připravených příkladech. Účastníci se postupně sezná

Účastníci

Programátoři a analytici, pracovníci se zaměřením na Údržbu programového vybavení. Programátoři systému AS/400.

Předpoklady

Znalosti způsobu práce na AS/400, znalost základních pojmů vyskytujících se na AS/400 (znalosti na Úrovni kurzu AOT1, ACL1).

Obsah

Obecná charakteristika jazyka RPG

O databázových souborech

Databázové soubory použité v příkladech

Práce s editorem SEU (Source Entry Utility)

Typy zápisů zdrojového programu

 • Typy a podtypy formulářů použité v editoru SEU
 • Volný formát výpočtů
 • Komentáře

Ediční kódy pro výstup čísel v RPG a DDS

 • Jednoduché ediční kódy
 • Kombinační ediční kódy

Tiskové soubory

 • Program STATSK pro tisk jednoduché sestavy
 • Program STATSK2 pro tisk součtované soustavy

Obrazovkové soubory

Pořízení souboru jednoduchými obrazovkami

 • Popis obrazovkového souboru STAVYW
 • Program STAPOR pro pořízení stavů
 • Cvičení - Obyčejné obrazovky

Podsoubory obrazovkových souborů (subfiles)

Zobrazení databázového souboru s použitím podsouboru

Opravy databázového souboru s použitím podsouboru

 • Obrazovkový soubor STAVYW3 pro opravu stavů
 • Program STAPSOPR pro opravu stavů

Údržba databáze s použitím podsouboru

 • Obrazovkový soubor STAVYW4 pro Údržbu stavů
 • Program STAPSUDR pro Údržbu databázového souboru

Přehled příkazů pro soubory

 • Příkazy společné pro všechny druhy souborů
 • Příkazy pro databázové soubory
 • Příkazy pro obrazovkové soubory
 • Předefinování souborů

Operace s časovými Údaji

Datové struktury a vektory

Chybové stavy

Volný formát zápisu programu

Ladění programů v RPG IV

Další témata, která s jazykem ILE/RPG souvisí, tj. procedury a principy ILE, nejsou obsahem tohoto základního kurzu.

Objednat Zpět