Detail školení „AS/400 - Vytváření uživatelského aplikačního prostředí“

6 000 

Na dotaz

den

Anotace

Praktická ukázka možností optimalizace, přizpůsobení a zlepšení průchodnosti v oblasti zpracování aplikačních Úloh na IBM i (iSeries/AS/400).

Účastníci

Programátoři, správci systému.

Předpoklady

Absolvování školení AAŘ1 nebo znalost problematiky definování popisů pro Úlohy a subsystémy, znalost prostředí PDM a jazyka CL/400.

Obsah

  • Tématem workshopu je vytváření uživatelských subsystémů se specifickými vlastnostmi a s důrazem na využívání programů pro řízení kroku Úlohy.
  • Společně vytvoříme uživatelské subsystémy pro interaktivní a dávkové zpracování.
  • Subsystémy a Úlohy nadefinujeme podle předem zadaných požadavků na zpracování.
  • Dále si prakticky ukážeme možnosti využití programů pro řízení kroku Úlohy a jejich možný vliv na provozování Úloh v tomto prostředí.

Objednat Zpět