Detail školení „AS/400 - Přechod k RPG IV“

16 500 

Na dotaz

dny

Anotace

Poskytnout informace o novém jazyku RPG IV, o jeho nových funkcích a dále o přechodu z RPG III na RPG IV. V tomto kurzu jsou probrány téměř všechny vlastnosti a funkce jazyka RPG IV a srovnání s jazykem RPG III, podstata a význam prostředí ILE. Příklady n

Účastníci

Programátoři systému AS/400.

Předpoklady

Znalosti na úrovni 5denního kurzu Programování v RPG III, praktické zkušenosti s programováním v RPG III.

Obsah

Změny v programovacím jazyku

 • Formulář H - parametry pro překlad
 • Formulář F - popis souborů
 • Formuláře E a L byly zrušeny
 • Formulář D - popis dat
 • Formulář I - popis vstupu
 • Formulář C - popis výpočtů
 • Formulář O - popis výstupu
 • Přikompilované vektory, ALTSEQ a FTRANS

Definice dat - nový formulář D

 • Popis formuláře
 • Samostatné proměnné a vektory
 • Pojmenované konstanty
 • Datové struktury bez překryvů
 • Datové struktury s překryvy
 • Vektory uvnitř datových struktur
 • Definice podle jiné proměnné (LIKE)

Změny ve výpočetním formuláři C

 • Změny tvaru formuláře

Operace s datem a časem

 • Příkazy používané s časovými údaji
 • Přičtení doby trvání
 • Odečtení časových údajů nebo doby trvání ADDDUR
 • Odečtení časových údajů nebo doby trvání - SUBDUR
 • Testování správnosti časového údaje - TEST
 • Výběr části časového údaje - EXTRCT
 • Přesuny časových údajů - MOVE, MOVEL
 • Časové údaje v podmínkách

Výrazy

 • Příklady výrazů

Vestavěné funkce (BIF)

Ukazatele a bázované proměnné

Procedury a nový formulář P

 • Příklad procedury - funkce
 • Předávání parametrů

ILE - Integrated Language Environment

  Moduly
 • Volání programů a procedur
 • Aktivační skupiny
 • Ukončování procedur, programů a aktivačních skupin
 • Zpracování chybových stavů
 • Chybový ILE program
 • Servisní programy
 • Export a import
 • Spojovací program (binder)

Přechod z RPG III do RPG IV

Ladění programů v RPG IV

 • Postup ladění
 • Příklad ladění
 • Stručný přehled ladicích příkazů
 • Příklady ladicích příkazů

Objednat Zpět