Detail školení „AS/400 - Administrace, řízení a bezpečnost systému“

24 000 

Na dotaz

dny

Anotace

Kurz se zaměřuje na řízení práce, vytváření prostředí pro úlohy, dodávané systémové objekty, typy úloh a optimalizaci průchodnosti systému. Dále chce kurz poskytnout celkový přehled možností zabezpečení systému IBM i (OS/400) na platformě IBM Power Systems (AS/400) s upozorněním na případná rizika.

Účastníci

Operátoři, administrátoři a programátoři

Předpoklady

Základní přehled a principy operačního systému IBM i (OS/400)

Obsah

Přehled systému

 • menu a příkazy
 • vyhledávání příkazů
 • architektura systému

Úrovně zabezpečení systému

 • systémové hodnoty pro zabezpečení
 • Úrovně zabezpečení
 • bezpečná hesla
 • zabezpečení SST a DST
 • kryptovací funkce

Uživatelské profily

 • práce s uživatelskými profily
 • speciální autority
 • omezení uživatelů
 • třídy uživatelů
 • uživatelské profily
 • hromadné prohlížení pomocí Query nebo SQL
 • vlastnictví objektů
 • adoptovaná autorita
 • vyhledávání programů schopných kompromitovat systém
 • zabránění zneužití uživatelských profilů
 • obecné chyby při definování profilů

Objektově orientovaná architektura

 • soubor je soubor a program je program
 • autority ke knihovnám a objektům
 • příkazy pro zabezpečení objektů
 • příkazy pro zabezpečení objektů v IFS
 • autorizační listy
 • častá nedorozumění

Řízení práce v systému

Denní operace na systému

 • monitorování aktivity systému, stavy systému, stavy úloh, stavy vláken
 • plánování úloh

Řízení vstupních front úloh

 • změny atributů úloh, manipulace s úlohami

Řízení subsystémů

 • subsystém monitor job, úlohy subsystému, startování a ukončování subsystému

Řízení paměti

 • paměťové pooly, monitorování počtu úloh, počtu subsystémů, změny velikosti

Řízení protokolu úloh

Řízení výstupních front úloh

 • výstupní fronty na systému, manipulace s výstupy, čištění front

Struktura systému

 • úlohy, popisy úloh, typy úloh, vlastnosti úloh
 • vlákna, typy, stav, vlastnosti
 • vstupní fronty, jak se s nimi pracuje
 • subsystémy, popis subsystému, dodávané subsystémy, uživatelské subsystémy, vlastnosti subsystému
 • životní cyklus subsystému
 • paměťové pooly, typy, úroveň aktivity
 • výstupní fronty, atributy, stavy
 • zjišťování problémů a stavů úloh, stavy prostředků systému, ladění výkonnosti

Praktická cvičení

 • definice uživatelských úloh, subsystémů, analýza problémů a stavů úloh a jejich prostředků

Security Toolkit

 • menu SECTOOLS
 • bezpečnostní joby v systémovém plánovači Úloh

Work Management Security

 • zranitelnost přihlašovací obrazovky
 • přístupová práva k operátorské systémové frontě
 • možnosti napadení Library Listu
 • vyhledávání trojských koní mezi programy
 • zranitelnost Job Description

Zabezpečení aplikací

 • zabezpečení databáze
 • zabezpečení programů
 • zabezpečení ostatních objektů aplikace

Síťová bezpečenost

 • zabezpečení Client Access
 • zabezpečení (TCP/IP, Host Server, TELNET, FTP, ODBC, RMTCMD)
 • použití Exit programů síťových serverů
 • NetServer a sdílení objektů z IFS

Auditovací nástroje

 • journal bezpečnostního auditu
 • auditování citlivých souborů a dalších objektů
 • auditování uživatelů s vysokými právy
 • auditování užití příkazů
 • reporty z QAUDJRN
 • správa receiverů QAUDJRN

iSeries Navigator

Objednat Zpět