Detail of course „Tivoli Storage Manager“

11,000 CZK

On Inquiry

days

Annotation

Implementace TSM zahrnuje instalaci, konfiguraci a správu TSM serveru, zálohování a archivaci dat ze všech platných platforem (Windows, Linux, Novell).

Target Participants

Správci systému.

Prerequisities

Content

  • Instalace IBM Tivoli Storage Manager Serveru a klientů
  • Správa a Storage Pool Svazků a Medií
  • Definování Tivoli Storage Manager politik
  • Konfigurace TSM databáze a Recovery Log svazků
  • Konfigurace klienta
  • Správa klientských dat
  • Automatizace klientských a administrátorských operací
  • Monitorování a záznam logů
  • Ochrana a zabezpečení databáze TSM

Order Back