Detail of course „CL/400 - Programming“

22,000 CZK

2022-09-19

days

Annotation

Získání přehledu o možnostech využívání jazyka CL při tvorbě uživatelských aplikací a jeho využití pro podpůrné a servisní funkce v systému.

Target Participants

Programátoři, provozní programátoři, pokročilí uživatelé.

Prerequisities

Základní znalosti OS/400, PDM, SEU.

Content

 • Úvod, základní pojmy, typy a organizace objektu
 • Příkazy jazyka CL
 • Práce s proměnnými
 • Práce se soubory
 • Komunikace mezi programy
 • Zacházení se zprávami
 • Prompting
 • Vytváření a ladění CL programů
 • ILE CL - koncepce a používání
 • Servisní programy QCLSCCAN, QCMDEXC, QCMDCHK, QDCXLATE a jejich použití
 • Vytváření uživatelských příkazů
 • Praktické ukázky řešení některých problémů

Order Back