Detail of course „RPG IV - ILE“

11,000 CZK

On Inquiry

days

Annotation

Zkratka ILE znamená Integrated Language Environment (integrované jazykové prostředí). Hlavní záměry konceptu ILE:- usnadnit vzájemné propojení programů psaných v různých jazycích, zvýšit schopnost opětovného využití programů (formou spojování modulů) a tí

Target Participants

Kurz je určen programátorům znalým jazyka RPG IV (přesněji ILE RPG/400), kteří potřebují získat důkladnější znalosti o konceptu ILE.

Prerequisities

Znalost jazyka RPG IV (ILE RPG/400).

Content

 • Ukazatele a bázované proměnné
 • Adresování bázovaných proměnných
 • Operace s ukazateli
 • Procedury a formulář P
 • Struktura programu - modulu
 • Příklad podprocedury - funkce
 • ILE - Integrated Language Environment
 • Moduly a program
 • Volání programů a procedur
 • Předávání parametrů procedurám
 • Servisní programy
 • Export a Import
 • Spojovací program (binder)
 • Aktivační skupiny
 • Ukončování procedur, programů a aktivačních skupin
 • Zpracování chybových stavů
 • Příklady - servisní programy
 • Kombinace servisních programů
 • Datumové funkce + cvičení
 • Příklady - aktivační skupiny
 • Soubory použité v příkladech
 • Programy ve stejné aktivační skupině
 • Programy v různých aktivačních skupinách
 • Statická paměť servisního programu
 • Dodatek
 • Chybový ILE program
 • Diskuze

Order Back