Detail of course „Administration & System Management“

11,000 CZK

2022-10-19

days

Annotation

Kurz se zaměřuje na: řízení práce, vytváření prostředí pro Úlohy, dodávané systémové objekty, typy Úloh, optimalizace průchodnosti systému.

Target Participants

Kurz je určen pro správce a operátory systému.

Prerequisities

Základní přehled a principy systému OS/400.

Content

Řízení práce v systému

Denní operace na systému

 • monitorování aktivity systému, stavy systému, stavy úloh, stavy vláken
 • plánování úloh

Řízení vstupních front úloh

 • změny atributů úloh, manipulace s úlohami

Řízení subsystémů

 • subsystém monitor job, úlohy subsystému, startování a ukončování subsystému

Řízení paměti

 • paměťové pooly, monitorování počtu úloh, počtu subsystémů, změny velikosti

Řízení protokolu úloh

Řízení výstupních front úloh

 • výstupní fronty na systému, manipulace s výstupy, čištění front

Struktura systému

 • úlohy, popisy úloh, typy úloh, vlastnosti úloh
 • vlákna, typy, stav, vlastnosti
 • vstupní fronty, jak se s nimi pracuje
 • subsystémy, popis subsystému, dodávané subsystémy, uživatelské subsystémy, vlastnosti subsystému
 • životní cyklus subsystému
 • paměťové pooly, typy, úroveň aktivity
 • výstupní fronty, atributy, stavy
 • zjišťování problémů a stavů úloh, stavy prostředků systému, ladění výkonnosti

Praktická cvičení

 • definice uživatelských úloh, subsystémů, analýza problémů a stavů úloh a jejich prostředků

Order Back