Detail of course „RPG/400 (RPG III) - Programming“

27,500 CZK

On Inquiry

days

Annotation

Poskytnout informace o základech RPG/400 (RPG III), syntaxi a technice programování v RPG a o práci s pomůckami pro vytváření a ladění programů. Účastníci kurzu stráví podstatnou část kurzu vlastní prací na příkladech.

Target Participants

Programátoři a analytici, pracovníci se zaměřením na Údržbu programového vybavení.

Prerequisities

Zkušenosti s výpočetní technikou, základní znalosti způsobu práce na AS/400, znalost základních pojmů vyskytujících se na AS/400.

Content

1. den

 • Rekapitulace znalostí o databázových souborech
 • Práce s editorem SEU (Source Entry Utility)
 • Tisk sestav bez externích popisů + příklad

2. den

 • Externí popisy DDS tiskových souborů + příklad na tisk
 • Výběr ze souboru pomocí CL příkazu OPNQRYF
 • Základní příkazy jazyka RPG
 • Cvičení 1 – tisk sestavy s externími popisy (jen zbývá-li čas)
 • Obrazovkové soubory a program SDA (Screen Design Aid)
 • Pořízení databázového souboru jednoduchými obrazovkami + příklad

3. den

 • Cvičení 2 – Údržba databázového souboru obyčejnými obrazovkami
 • Podsoubory (subfiles) obrazovkových souborů (seznamy vět na obrazovce)
 • Zobrazení databáze jako seznamu na obrazovce + příklad

4. den

 • Opravy souboru s použitím seznamu vět + příklad
 • Zapisování nových vět do databáze pomocí seznamu vět + příklad
 • Údržba databáze s použitím seznamu + příklad

5. den

 • Další příkazy jazyka RPG
 • Vektory a datové struktury
 • Ladění programů

Order Back