Detail of course „Creation of Application User Enviroment“

6,000 CZK

On Inquiry

day

Annotation

Praktická ukázka možností optimalizace, přizpůsobení a zlepšení průchodnosti v oblasti zpracování aplikačních Úloh na IBM i (iSeries/AS/400).

Target Participants

Programátoři, správci systému.

Prerequisities

Absolvování školení AAŘ1 nebo znalost problematiky definování popisů pro Úlohy a subsystémy, znalost prostředí PDM a jazyka CL/400.

Content

  • Tématem workshopu je vytváření uživatelských subsystémů se specifickými vlastnostmi a s důrazem na využívání programů pro řízení kroku Úlohy.
  • Společně vytvoříme uživatelské subsystémy pro interaktivní a dávkové zpracování.
  • Subsystémy a Úlohy nadefinujeme podle předem zadaných požadavků na zpracování.
  • Dále si prakticky ukážeme možnosti využití programů pro řízení kroku Úlohy a jejich možný vliv na provozování Úloh v tomto prostředí.

Order Back