Detail of course „RPG IV - What Is New“

11,000 CZK

On Inquiry

days

Annotation

Jazyk RPG se stále vyvíjí. Prodělal dlouhý vývoj od začátečního neprocedurálního jazyka (1959) přes jazyk RPG II (1970) a RPG III (1978) k jazyku RPG IV (1994) a k jeho posledním modifikacím podle verzí operačního systému.

Target Participants

Účastníci kurzu mají příležitost rychle se seznámit s posledními kroky v jazyku RPG IV (ILE/RPG). Kurz je určen programátorům, kteří sice již jazyk RPG znají, ale chtějí rychle získat přehled o jeho posledních změnách. Seznámí se s podstatnými vlastnostmi

Prerequisities

Předpokládáme, znalost jazyka RPG IV přibližně k verzi 5.3 včetně ukazatelů a procedur. Není nutné znát principy ILE, tj. vytváření modulů a servisních programů.

Content

 • Nová pravidla pro zápis programu
  • Volný formát programu
  • Control Specifications - řídicí příkazy pro kompilátor
  • File Descriptions Specifications - popis souborů
  • Definition Specifications - popis dat
  • Calculation Specifications - popis výpočtů (odpovídá formuláři C)
 • Nové řídicí příkazy pro kompilátor - Control Specifications
 • Nový popis souborů - File Descriptions Specifications
 • Nový popis dat - Definition Specifications
 • Některá pravidla pro zápis
 • Klíčová slova
 • Direktivy pro předkompilátor
 • Calculation Specifications - popis výpočtů (odpovídá formuláři C)
 • Pravidla pro soubory
 • Globální a lokální soubory
 • Soubory Open Access
 • Soubory jako parametry
 • Důležité rozdíly mezi pevným a volným formátem
 • Nové výpočetní operace
  • Příkazy
  • Vestavěné funkce

  Note

  V kurzu budou kromě výkladu uvedeny příklady, které si budou moci Účastníci vyzkoušet.

  Order Back