Business Intelligence

Kdo jsme?

Jsme specialisté v oblasti analýzy dat, business procesů, implementace business intelligence řešení do firmy. Dlouhodobá zkušenost z velkých i menších firem nám umožňuje navrhnout celková i dílčí řešení v oblasti BI.

Co děláme?

Pomáháme firmám provádět správná rozhodnutí na základě dat. Umíme, naslouchat, poradit, navrhnout a zavést správná řešení do každé firmy ať se již jedná o projekty v řádech stovkách člověkodnů nebo vytvoření jednoduchého reportu. Ke všem řešením přistupujeme maximálně profesionálně a s nasazením. Transparentnost a otevřenost v komunikaci s partnery je prioritou.

Datová a business analýza.

 • Analýza dat a navázaných business procesů;
 • Návrh optimalizace business procesů;
 • Návrh optimalizace zpracování a uchovávání dat;
 • Perfektní znalost automobilového průmyslu v Evropském rozsahu a to zejména v těchto business procesech:
  • Nových vozů: prodej, homologace, registrace, fakturace, objednávky...
  • Poprodejních služeb: prodloužené záruky, servisní kontrakty, opravy aut...
  • Náhradních dílů: prodej, fakturace, objednávky, reklamace, záruky...
  • Dealerská síť: zpracování dat z dealerské sítě, vztahy mezi dealery...

Integrace a uložení dat.

Konsolidace firemních dat z několika různých zdrojů jako například: CRM, ERP systémy, ale také jednotlivé soubory ve formátu csv, Excel atd. Nejdříve data s analyzujeme, zaměříme se na to k čemu dále data budete využívat a potom následuje proces nahrání dat do tzv. datového jezera (ang. DataLake).

DataLake.

Do DL nahrajeme data v nezměněné formě, nestrukturovaná. Pomocí metadat data popíšeme z pohledu business významu a také z jakého datového zdroje byla nahrána. Data jsou k dispozici pro ad hoc reporting pomocí SQL, reportovacích nástrojů. Jelikož se jedná o data která prošla očištěním. Při tvorbě DL konzultujeme také technické řešení, které bude zajišťovat spolehlivý chod za optimální náklady na provoz.

Datový sklad.

Do datových skladů (DW) ukládáme data očištěná a strukturovaná podle jejich business významu. Data je možná dále využívat pro reporting a dashboarding. Proces návrhu integrace dat je založen na úzké spolupráci integračních specialistů s majiteli business procesů a konečnými uživateli.

ETL

Integrace dat do DL a DW je prováděna pomocí ETL (Extrakce Transformace Nahrávání dat). Hrubá data jsou “převedena” z hrubých dat do čitelné formy a struktury. Cílem je aby bylo možno z takto upravených dat vytvořit plnohodnotné reporty a dashboardy pro různé typy manažerského rozhodování. Pro ETL procedury je možno použít jak samostatných skriptů tak vytvořit procedury v nástrojích tomu určených.

Technologie pro integraci a ukládání dat.

Pro integraci dat používáme profesionální řešení:

 • Talend Data Studio (Extrakce, transformace a uložení dat do DW);
 • Kafka (integrace dat v reálném čase);
 • PostgreSQL;
 • SQl Cloud Storage;
 • Big Query;

Reporting a dashboarding.

Vhled do upravených agregovaných dat a jejich vizualizace je umožněna vytvořením reportů a dashboardů pro různé úrovně řízení. Rychlá aktualizace, přehledné členění a správnost dat je důležitým faktorem. Rychlý a přehledný reporting přes různé úrovně agregací poskytují detailní informace pro rozhodování na všech úrovních řízení.

Dashboarding poskytuje rychlý přehled hlavních indikátorů výkonnosti pro management a podklad pro operativní nebo strategické rozhodování.

Technologie pro dashboarding a reporting.

Pro prezentační vrstvu dat využíváme onsite a cloudové řešení a to zejména:

 • QlikView;
 • Data Studio;
 • Looker;
 • Power BI;
 • Spotfire;