Salesforce

Servisní podpora

Používáte systém Salesforce a máte průběžné drobné požadavky na jeho úpravu?

Potřebujete nastavit validační pravidla či workflow, nastavit organizaci nebo vyvinout dodatečnou funkcionalitu? Žádný problém, v rámci servisního balíčku si u nás můžete vše předem nastavit. Každý servisní úkon začíná analýzou a následnou konzultací o ceně a době provedení. Po odsouhlasení dochází k vývoji, uživatelskému testování a nakonec k nasazení do živé verze.

Hodinová sazba nebo paušál?

Volba je vždy na vás, paušál však oproti hodinové sazbě zahrnuje určité výhody:

 • flexibilitu — patříte-li např. mezi firmy, u nichž se požadavky kumulují spíše ve vlnách, bude pro Vás výhodnější měsíční paušál, který si v rámci roku můžete zakoupit podle aktuální potřeby;
 • dostupnost — naši specialisté na vás budou mít vždy čas každý pracovní den od 6 do 18 hodin;
 • garantovanou reakční dobu — ½ dne;
 • výhodnější cenu — zejména u dlouhodobějších variant paušálu.

Zjistit více

Přizpůsobení

Nabízíme přizpůsobení systému Salesforce na míru vašim jedinečným potřebám. Díky přizpůsobení budete schopni maximálně využívat výhody systému Salesforce v souladu s vašimi požadavky.

Zjistit více

Školení

Poskytujeme školení uživatelů systému Salesforce - práce se systémem, zakládání kontaktů, firem, sledování aktivit, správa kampaní, editace karet, využívání Chatteru a další funkce.

Zjistit více

Migrace dat

 • Migrace dat do systému Saleforce je příležitostí pro konsolidaci a zabezpečení privátních dat společnosti
 • Umíme migrovat data z prakticky jakéhokoli zdroje do systému Salesforce (obousměrně)
 • Jsme schopni vyvinout řešení pro bezproblémový přenos vašich dat do cloudového systému bez ohledu na aktuálně používané řešení pro ukládání dat
 • Součástí služeb je také nezbytná podpora a konzultace

Zjistit více

Implementace

Implementace platformy Salesforce zahrnuje pět základních fází:

 • Prezentace systému a konzultační služby
  • Úvodní analýza s cílem získat základní údaje o organizaci zákazníka a definovat požadavky týkající se licencí, tj. počet koncových uživatelů, platformy používané zákazníkem, objem dat, která bude nutno importovat do systému atd.)
  • Vytvoření projektového týmu
  • Naplánování nákupu licencí a realizaci implementace platformy Salesforce
 • Analýza obchodních procesů
  • Analýza procesů obchodního oddělení
  • Definování skutečných potřeb zákazníka ve spolupráci s jeho obchodníky a obchodními zástupci
  • Definování přesných potřeb na základě provedené analýzy
  • Návrh variant řešení
  • Podpora zákazníka při výběru optimálního řešení
 • Nastavení systému na míru
  • Zprostředkování nákupu licencí pro koncové uživatele zákazníka
  • Nastavení systému na míru v souladu s definovanými potřebami zákazníka
  • Průběžná revize a dodatečné úpravy na základě připomínek zákazníka
  • Očištění stávajících dat zákazníka
  • Import dat ze stávající platformy do systému Salesforce
  • Vytvoření prvotních sestav a dashboardů
  • Potenciální propojení systému Salesforce s jinými systémy zákazníka
 • Následná podpora a další vývoj
  • Zaškolení koncových uživatelů
  • Uživatelská příručka
  • Řešení požadavků uživatelů, které vyplynou z užívání systému Salesforce
  • Vzdálená administrace systému Salesforce
  • Návrhy na rozšíření stávajícího řešení
  • Doporučení ohledně potenciálně užitečných aplikací
 • Individuální školení na základě potřeb a požadavků

Zjistit více

Integrace

Potřeba integrace může vzniknout ve firmě, která potřebuje kvalitní systém pro správu dat, vnitropodnikovou sociální síť nebo špičkové manažerské sestavy. Dalším z důvodů, proč může firma uvažovat o integraci, je potřeba integrace mezi zaměstnanci, produkty, partnery a zákazníky nebo integrace mezi nesourodými zařízeními – PC, tablety, mobilními zařízeními.

Také situace, kdy je firma závislá na jednom či více systémech pro správu procesů nebo dat, jejichž rozšiřování s cílem dosáhnout potřebné funkčnosti by bylo finančně neúnosné, obtížně realizovatelné z technického hlediska nebo jinak problematické, může být důvodem, proč by firma měla uvažovat o integraci. Fungující spolupráce mezi systémy, zařízeními nebo zaměstnanci totiž může být zásadním faktorem, který podpoří pozitivní hospodářské výsledky firmy.

CRM systém Salesforce zahrnuje špičkové funkce počínaje základní evidencí a správou dat, přes interní sociální síť Chatter až po efektivní vytváření špičkových manažerských sestav a dashboardů. Integrace stávajících systémů firmy s CRM systémem Salesforce nabízí možnost vytěžit ze všech systémů to nejlepší, co nabízejí.

Zjistit více

Konzultace

Konzultace je první fází implementace. Naši specialisté se zaměří na zjištění příležitostí ke zjednodušení a zpřehlednění vašich obchodních i jiných procesů. Na základě podrobné analýzy bude určena optimální verze systému Salesforce pro vaše potřeby. Konzultace probíhá ve spolupráci s Vašimi koncovými uživateli, kteří jsou vlastníky jedinečných informací umožňujících dojít ke správnému rozhodnutí.

Zjistit více

Řízení změn

Nabízíme služby v oblasti řízení změn (Change Management) pro systém Salesforce.

Zjistit více