IBM z Systems (mainframe)

Služby poskytované v oblasti MVS, resp. z/OS

 • Údržba aplikací
  • Řešení incidentů
  • Provádění požadovaných změn a úprav na stávajících aplikacích
  • Testování změn
 • Přepisování funkcionality do jiného jazyka MVS (SAS → COBOL, DFSORT)
 • Vylepšování zastaralého kódu
  • Restrukturalizace, zpřehledňování, využití novějších a rychlejších postupů a vymožeností z/OS a utilit

Používané utility a programovací jazyky

 • Utility
  • DFSORT, IDCAMS, DFSMSdfp (IEB), ISPF, XMITIP, FTP, DFSMSdss(adrdssu), FileAid
  • Tivoli Workload Scheduler, SDSF (Spool Display and Search Facility)
  • EOS (Entreprise Output Solution), GSV (CA SYSVIEW Performance Management)
  • IPCS (dump analysis utility)
 • Programovací jazyky
  • COBOL
  • JCL
  • Assembler
  • PL/I
  • CLIST & REXX + ISPF panely
 • Standardní CICS + CICS ECI pro komunikaci CICSu, respektive z/OS, s vnějším světem
 • DB2 databáze
 • RDz (Rational developer for z/OS)