Outsourcing

Pronájem týmu

Klient získá díky pronájmu ucelený a současně výborně sehraný tým s rozsáhlou vědomostní základnou. Typické je, že nejsou dodáváni konkrétní pracovníci, ale pracovní role (tester, programátor, databázový specialista, analytik či projektový manažer). V ASSISTu se specializujeme zejména na propojování aplikačního portfolia mezi IBM Power Systems (AS/400) a platformou Java, případně dalšími platformami.

Výhody pronájmu týmu

 • Team leader pro styk s klientem
  • Plánování kapacity týmu podle okamžitých požadavků
  • Pravidelné vyhodnocování realizovaných úkolů
  • Příprava výkazu práce a jeho revize klientem
  • Řešení nestandardních situací
 • Používání pokročilých nástrojů pro řízení projektu a dokumentaci
 • Agilita a vysoká flexibilita: přizpůsobování lidských zdrojů stavu projektu a různým nenadálým požadavkům
 • Optimální rozložení pracovní kapacity, odborná koordinace a vysoké technologické know-how
 • Kalkulované, plánované náklady
 • Úspora časové režie a finanční režie spojené s náborem a zaměstnáním stálých pracovníků
 • Úspora nákladů na školení a rozvoj vlastních zaměstnanců
 • Přenesení odpovědnosti na poskytovatele outsourcingu

Zjistit více

Pronájem specialistů

Společnost ASSIST spol. s r. o. se specializuje na pronájem specialistů na platformách IBM Power Systems (AS/400) a Java.

Administrátor systému IBM Power Systems (AS/400)

 • Konfigurace systému
 • Komunikace, TCP/IP atd.
 • Webservices
 • API programování
 • Zabezpečení
 • Job management

Databázový specialista IBM IBM Power Systems (AS/400)

 • Optimalizace DB2
 • Konverze dat DB2 do/z jiných databází
 • Pokročilé SQL

Programátor/analytik pro IBM Power Systems (AS/400)

 • COBOL/400, RPG/400, CL/400, ILE
 • SQL
 • SYNON

Tester IBM Power Systems (AS/400)

 • COBOL/400, RPG/400, CL/400
 • Pro Batch i Online zpracování

Programátor JAVA junior/senior

 • Java EE
 • SQL, Oracle, PostgreSQL, MySQL
 • RAD, WSAD, Eclipse
 • Websphere, JBoss, Glassfish

Projektový manažer

 • RUP, ITIL, UML, Scrum, Business analyst
 • MS Office, Enterprise Architect, MS Project
 • AJ stupeň C1

Výhody pronájmu našich specialistů

 • Vysoká odbornost
 • Vzájemná zastupitelnost
 • Orientace na projekt: specialisté jsou k dispozici, když jsou potřeba, a tam, kde jsou potřeba
 • Klientovi odpadá časová i finanční režie spojená s náborem nového zaměstnance a nutnost uzavírat pracovní poměr se zaměstnancem, u něhož není jistota stálého budoucího využití
 • Přenesení odpovědnosti na poskytovatele outsourcingu

Zjistit více

Převzetí aplikací a technologie

Převzetí a správa aplikací vybrané technologie nebo aplikačního portfolia a jeho modernizace je produkt umožňující převzít IT řešení jako standardizovaný a praxí ověřený postup zdokumentování existující IT infrastruktury a vytvoření podmínek pro jeho plynulé převzetí do servisu nebo provozu externím subjektem.

 • Úvodní analýza - zahrnuje zjištění aktuálního stavu a rozsahu řešení, definice požadavků na cílový stav servisu, specifikace SLA, zadání pro další fáze procesu (postupy, termíny, rozpočet)
 • Technická analýza - zahrnuje akceptační plán, podmínky a potvrzení proveditelnosti, seznámení s dokumentací a SW/HW komponentami přebíraného IT řešení, detailní plán převzetí, potvrzení realizovatelnosti procesu, technické a smluvní aspekty
 • Systémová dokumentace - zkompletování a doplnění dostupné dokumentace, zkonsolidování informací o SW a HW komponentách, zdrojové kódy, existující postupy a procesy servisu a provozu IT, zavedení standardů pro komunikaci mezi servisem a klientem formou využívání nástrojů a metodiky pro správu požadavků a změnové řízení.
 • Pilotní servis - testování postupů řešení provozních chyb, pilotní fixace vybraných programových chyb, pilotní implementace změnových požadavků, nastavení procesu preventivních kontrol, uskutečnění provozních činností a úkolů, prověření schopnosti servisního týmu podporovat rutinní servis/provoz
 • Dosažení cílového stavu - převzetí zodpovědnosti za vykonávání procesů rozvoje, provozu a servisu IS a IT infrastruktury v souladu s SLA
 • Garance zpětného předání zpět do správy zákazníkovi nebo jím určené třetí strany

Zjistit více

Převzetí vybraných procesů

Převzetí a správa vybraných procesů umožňující outsourcing části nákladů na IT mimo společnost a předání zodpovědnosti za jejich fungovaní a servis externímu subjektu.