Business Intelligence

Business Intelligence

Nástroje

Integrace a uložení dat

 • DataLake
 • DataWarehouse

Technologie pro integraci a ukládání dat

 • Talend Data Studio — Extrakce, transformace a uložení dat do DW
 • Kafka — Integrace dat v reálném čase
 • PostgreSQL
 • SQl Cloud Storage
 • Big Query

Technologie pro dashboarding a reporting

 • QlikView
 • Data Studio
 • Looker
 • Power BI
 • Spotfire