Enterprise Aplikace

Moderní Enterprise Aplikace

Nástroje

Cloud

 • Google Cloud Platform
 • Amazon Web Services
 • Terraform — Používáme na programování infrastruktury aplikací

Kontejnerizace

 • Docker — Virtuální kontejnery
 • Kubernetes — Automatizace Docker kontejnerů pro nasazování aplikací

Vývoj

 • Spring Boot — Javový ekosystém, který v současné době používáme jakožto standard pro vývoj back endu
 • React — JavaScriptová knihovna, kterou v současné době používáme jakožto standard pro vývoj front endu
 • React Native — Framework, který používáme pro vývoj mobilních aplikací

Jazyky

 • Java — Hlavní programovací jazyk pro vývoj front endu. Používáme nejnovější verze
 • JavaScript — JavaScript, příp. TypeScript používáme pro vývoj front endu (React a v některých případech i back endu (NodeJS). Samozřejmě nejnovější verze EcmaScript
 • ReasonML — Velmi nový programovací jazyk vyvinutý lidmi z Facebooku, který kombinuje užitečnost statického typování a funkcionálního paradigmatu s pragmatičností kompilace do JavaScriptu. Používá se hlavně pro front end, ale je možné v něm psát i back end

Přístupy

DevOps