Technologie

Moderní Enterprise Aplikace

Nástroje.

Cloud.

 • Google Cloud Platform
 • Amazon Web Services
 • Terraform — Používáme na programování infrastruktury aplikací;

Kontejnerizace.

 • Docker — Virtuální kontejnery;
 • Kubernetes — Automatizace Docker kontejnerů pro nasazování aplikací;

Vývoj.

 • Spring Boot — Javový ekosystém, který v současné době používáme jakožto standard pro vývoj back endu;
 • React — JavaScriptová knihovna, kterou v současné době používáme jakožto standard pro vývoj front endu;
 • React Native — Framework, který používáme pro vývoj mobilních aplikací;

Jazyky.

 • Java — Hlavní programovací jazyk pro vývoj front endu. Používáme nejnovější verzi;
 • JavaScript — JavaScript, příp. TypeScript používáme pro vývoj front endu (React a v některých případech i back endu (NodeJS). Samozřejmě nejnovější verze EcmaScript;
 • ReasonML — Velmi nový programovací jazyk vyvinutý lidmi z Facebooku, který kombinuje užitečnost statického typování a funkcionálního paradigmatu s pragmatičností kompilace do JavaScriptu. Používá se hlavně pro front end, ale je možné v něm psát i back end;

Přístupy.

DevOps.

Zjistit více

IBM Mainfrane

Původně S/360, později S/370, ESA/390, zSeries, System z, Z Systems a dnes IBM Z.

Nabízíme vývoj nových aplikací s využitím všech aktualních schopností systému. Umíme také upravovat staré aplikace, modernizovat je i integrovat s moderními technologiemi.

 • COBOL — Programovací jazyk;
 • PL/I — Programovací jazyk;
 • ASSEMBLER — Programovací jazyk;
 • Db2 — Relační databáze;
 • CICS — Aplikační server;
 • IMS — Databáze/Aplikační server;

Zjistit více

IBM AS/400

IBM AS/400, později eServer iSeries, System i a dnes IBM i.

Nabízíme vývoj nových aplikací s využitím všech aktualních schopností systému. Umíme také upravovat staré aplikace, modernizovat je i integrovat je s moderními technologiemi.

 • COBOL — Programovací jazyk;
 • RPG — Programovací jazyk;
 • Db2 — Relační databáze;
 • Synon/2E — Vývojová platforma;

Zjistit více